PŘÍKLADY REALIZACÍ A ÚČASTI NA PROJEKTECH:
Realizace prohlášení vlastníka včetně stanov společenství
Dohody podílových spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového
spoluvlastnictví, Smlouvy o výstavbě
___________________________________________________________________
BYTOVÝ DŮM OBVODOVÁ - Kroměříž
BYTOVÝ DŮM ZÁLEŠNÁ - Zlín
Viladomy Nad Zámkem Uherský Brod
Babí Louka Uherský Brod
ul. Seichertova Uherský Brod
Rezidence Nela, Rumunská 624, Luhačovice
Zlín - Lešetín
Uherské Hradiště, ul. Jabloňová
Zlín - Hotel Sole
Uherský Brod, Lékařský dům, ul. Horní Valy
Uherský Brod, Polyfunkční dům, ul. Močidla
Praha, Malá Strana 83
Vlčnov, ZS a Mateřská škola 1201
Další realizace Prohlášení vlastníka,
případně Smluv o výstavbě a Dohod podílových spoluvlastníků:
místo
číslo popisné
Uherský Brod
815
Uherský Brod
1819
816
1821
826
1822
817-8
1823
854-5
1824
856-7
1825
1478
1826
1526
1829
1527
1830
1556
1936
1557
1937
1561
1938
1562-3
2071
1564
2072
1565
2073
1612
2154
1613
2155
1614
2156
1625
2157
1645
2158
1646
2171
1700
2172
1701
2268
1725
2269
1726
2270
1772
2271
1773
2172
1774
2173
1775
2211
1776-7
2212
1800
2213
1801
2214
1802
2215
1804
2274
1805
2275
1806
2276
1807
2281
1808
2307
1809
2308
1810
2309
1811
2310
1812
2311
1813
2312
1818
2532
Újezdec
270
Šumice
419
289
431
290
445
Záhorovice
314
Prakšice
297
Hradčovice-Lhotka
106
Vlčnov
1169
Dolní Němčí
575
1037
629
1201
718
Slavkov
246
Horní Němčí
351
Bánov
503
352
548
Bystřice p. Lop.
368
551
Suchá Loz
297
594
Nivnice
849
Strání
208
859-60
378
963
část Květná
173
871-2
577
896
760
897
780
908
808
909
923
952-4
924
Březová
323
Korytná
337
Uherské Hradiště
768
Pitín
322
Luhačovice
936
323
871
Zlín
108
1058
4515
161
3954
422
5213-4
Bojkovice
639
Zlín-Příluky
241
647
682
689-691
716-7
892-3
911
Přehled domů, kde jsem zpracovával prohlášení vlastníka, případně smlouvu o
výstavbě nebo Dohodu podílových vlastníků, není úplný, ale k prokázání praxe
s touto činností ho považuji za dostatečně obsáhlý.