Smlouva o výstavbě (§1170 a další zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)

K čemu slouží:
Smlouva o výstavbě slouží k tomu, aby stavebníci, kteří se starají o to výstavbou získání nové jednotky, nebo změny stávající jednotky, přešla do jeho vlastnictví a to způsobem nové výstavby, vestavby, nástavby nebo přístavby. Není-li uzavřena smlouva o výstavbě, je výsledkem stavebního snažení zhodnocení pozemku nebo stavby původního vlastníka. Stavebníku nevznikne žádné právo k nově vybudované nemovitosti. Smlouva o výstavbě je součástí dokumentace k provedení stavebních prací a její uzavření následuje po vypracování projektu.

Kdo ji uzavírá?
a. Spoluvlastníci pozemku, kteří se rozhodli provést výstavbu na pozemku, který spoluvlastní, tak, aby vlastnili každý svou jednotku.
b. Vlastník pozemku, jehož součástí je stavba, který poskytuje svou nemovitost jinému stavebníkovi, aby výstavbou stávající stavbu rozšířil o vestavbu, nástavbu nebo přístavbu a mohl si v ní tak vybudovat jednotku do svého vlastnictví.
c. Vlastníci jednotek v bytovém s již vymezenými jednotkami, má-li některý z vlastníků jednotek zájem stávající jednotku rozšířit buď do společných částí, nebo nástavbou či přístavbou, nebo s novým vlastníkem budoucí jednotky, který realizuje výstavbu nástavbou nebo přístavbou.
d. Vlastníci jednotek dochází-li ke změnám vymezení jednotek vyžadující souhlas ve stavebním řízení.

Co smlouva o výstavbě obsahuje.
a. Určení nových spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech nemovitých věcí spočívající ve vzájemných převodech částí podílů a
b. finanční vypořádání,
c. nové vymezení jednotek,
d. způsob financování výstavby a
e. další části, které jsou obsahem Prohlášení vlastníka

Co je výsledkem uzavření smlouvy o výstavbě.
a. V katastrální evidenci přibydou listy vlastnictví nově budovaných jednotek.
b. V katastrální evidenci dojde ke změnám zapsaného vymezení jednotek.
c. Stavebníci mohou prokázat vlastnictví k budovaným jednotkám, nebo změnám ve vymezení jednotek.

V čem je výhoda a použitelnost i pro rodinné domky?
a. Lze řešit výstavbu formou vestavby, přístavby nebo nástavby na rodinné domky, kdy dojde k tomu, že stavebník bude odlišný od stávajícího vlastníka. Např. na rodinný domek rodičů provedou výstavbu dalšího bytu děti a nová stavba bude v jejich vlastnictví, nikoliv ve vlastnictví rodičů. Ve vlastnictví rodičů zůstane původní část domku,
b. ostatní, co je uvedeno k prohlášení vlastníka.


Ing. Vladimír Vaculík
Nerudova 303, 688 01 Uherský Brod,
IČ: 134 02 561
tel. +420 734 279 006
e-mail: vacrealub@seznam.cz